• Monitor theo dõi bênh nhân BSM 6301K

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Monitor theo dõi bênh nhân BSM 6301K có khả năng lưu được 72 giờ và 5 đường sóng hiển thị đầy đủ thông tin.

  Monitor theo dõi bênh nhân BSM 6301K Monitor theo dõi bênh nhân BSM 6301K

  Liên hệ

 • Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 3500

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 3500 có số đường sóng hiển thị: 14 đường sóng

  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 3500 Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 3500

  Liên hệ

 • Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 1700 SERIES

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 1700 SERIES có khả năng lưu được 72 giờ và 5 đường sóng hiển thị đầy đủ thông tin (chế độ Standard)

  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 1700 SERIES Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 1700 SERIES

  Liên hệ

 • Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 9100

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 9100 có công nghệ kết nối thông minh với hộp thu nhận tín hiệu có thể được tháo rời và có nhiều lựa chọn.

  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 9100 Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 9100

  Liên hệ

 • Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 6000

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Monitor theo dõi bệnh nhân lifescope TR BSM 6000 có công nghệ kết nối thông minh Smart Cable và hộp thu nhận tín hiệu Connector có thể được tháo rời.

  Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 6000 Monitor theo dõi bệnh nhân BSM 6000

  Liên hệ

 • Monitor theo dõi bệnh nhân PVM 2701

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Monitor theo dõi bệnh nhân Vismo PVM 2701 có công nghệ thông minh với công nghệ mô đun mới khi gắn cáo thông minh nó sẽ tự động phát hiện các loại thông số.

  Monitor theo dõi bệnh nhân PVM 2701
  Monitor theo dõi bệnh nhân PVM 2701

  Liên hệ


Sản phẩm đã xem