• Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 2 đầu bơm)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 2 đầu bơm) B-200 hỗ trợ các máy chụp cắt lớp vi tính, liều lượng bơm chĩnh xác.

  Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 2 đầu bơm) Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 2 đầu bơm)

  Liên hệ

 • Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 1 đầu bơm)

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Máy bơm thuốc cảm quang A-60 (Loại 1 đầu bơm) hỗ trợ cho các máy chụp cắt lớp dưới 32 lắt cắt

  Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 1 đầu bơm) Máy bơm thuốc cảm quang (Loại 1 đầu bơm)

  Liên hệ


Sản phẩm đã xem