• Dao mổ điện ITC - 300D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Dao mổ điện ITC - 300D có thể cung cấp các kiểu cắt đốt: Thuần, cắt trộn 1, cắt trộn 2, cắt trộn 3, cắt đông tiếp xúc, cắt đông nhỏ, cắt lưỡng cực tự động hoặc cắt lưỡng cực có điều khiển bằng công tắc chân.

  Dao mổ điện ITC - 300D Dao mổ điện ITC - 300D

  Liên hệ

 • Dao mổ điện ITC - 400D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Dao mổ điện ITC - 400D có thể cung cấp các kiểu cắt đốt: Thuần, cắt trộn 1, cắt trộn 2, cắt trộn 3, cắt đông tiếp xúc, cắt đông nhỏ, cắt lưỡng cực tự động hoặc cắt lưỡng cực có điều khiển bằng công tắc chân.

  Dao mổ điện ITC - 400D Dao mổ điện ITC - 400D

  Liên hệ

 • Dao mổ điện HM - 950

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Dao mổ điện HM-950 có thể sử dụng dao mổ điện trong cắt hoặc/và đốt phun cầm máu các mô của cơ thể

  Dao mổ điện HM - 950 Dao mổ điện HM - 950

  Liên hệ

 • Dao mổ điện kỹ thuật số ITC-250D

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Dao mổ điện kỹ thuật số ITC-250D có thể cung cấp các kiểu đốt: Thuần, cắt trộn 1, cắt chộn 2, cắt chộn 3, cắt đông tiếp xúc, cắt dông nhỏ, cắt lưỡng cực tự động.

  Dao mổ điện kỹ thuật số ITC-250D Dao mổ điện kỹ thuật số ITC-250D

  Liên hệ


Sản phẩm đã xem