Phương thức thanh toán

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. THANH TOÁN TIỀN MẶT:

 

- Khách hành có thể thanh toán tiền mặt cho Công ty tại trụ sở Công ty với các khoản thanh toán < 20 triệu đồng.

 

2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG:

 

- Khách hàng có thể liên hệ giao dich tại trụ sở công ty hoặc văn phòng làm việc của công ty và thanh toán bằng chuyển khoản cho Công ty qua số tài khoản Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN
Tài khoản : 03501013555558
Mở tại : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội 

 

Hoặc tài khoản cá nhân:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Dương
Số tài: 03201011009955
Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Nam Thanh Xuân Hà Nội

Sản phẩm đã xem