• Chỉ Vicryl

  Giá: 85.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ Vicryl Chỉ Vicryl

  85.000 đ

 • Chỉ Dafilon

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ Dafilon Chỉ Dafilon

  Liên hệ

 • Chỉ Safil

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ Safil Chỉ Safil

  Liên hệ

 • Chỉ nilon

  Giá: 60.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ nilon Chỉ nilon

  60.000 đ

 • Chỉ prolen

  Giá: Liên hệ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ prolen Chỉ prolen

  Liên hệ

 • Chỉ Chromic

  Giá: 30.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ Chromic Chỉ Chromic

  30.000 đ

 • Chỉ silk

  Giá: 6.000 đ

  Bảo hành: 0

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Chỉ silk Chỉ silk

  6.000 đ


Sản phẩm đã xem